Identifikace materiálu
Čj. OVA 1512/15 PID KORNA4DCBE8J
Čj. předkladatele MV-164869/LG-2015 Datum autorizace 18.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova územní samosprávné celky; veřejná funkce; veřejné rozpočty
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů - navýšení odměn členů zastupitelstev
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1024 ze dne 14.12.2015
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.11.2015 – 25.11.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA58BFPBO.doc 89 kB 15.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA58BFPBO.doc 48 kB 15.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk