Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA3JJWYA7
Čj. předkladatele 08510/2015-ERÚ Datum autorizace 22.10.2015
Popis
Název materiálu Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Energetický regulační úřad
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení zahájení meziresortního připomínkového řízení
Popis podmínky připojení k elektrizační soustavě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2015 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.10.2015 – 13.11.2015 Adresa připomínek eklep@eru.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA4VCEKSZ.docx 22 kB 4.12.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA4VCEKSZ.docx 27 kB 4.12.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA4VCEKSZ.docx 85 kB 4.12.2015
Materiál ma_KORNA4VCEKSZ.docx 261 kB 4.12.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA4VCEKSZ.docx 110 kB 4.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA4VCEKSZ.pdf 82 kB 4.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk