Identifikace materiálu
Čj. OVA 1310/15 PID KORNA35LHFLX
Čj. předkladatele 2475/2015-1322 Datum autorizace 9.10.2015
Popis
Název materiálu „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání“
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy; vojáci a vojenství
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se v návaznosti na dohodu představitelů vlády se zástupci odborových organizací zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve věci zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. listopadu 2015
Popis Navrhuje se zvýšit služební tarify vojáků z povolání od 1. listopadu 2015 o 2%.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.10.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 856 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2015 – 16.10.2015 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA3NKN5VE.docx 22 kB 26.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3NKN5VE.doc 46 kB 26.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk