Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA33DZ5UU
Čj. předkladatele 66800/ENV/15 Datum autorizace 7.10.2015
Popis
Název materiálu Návh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova odpady
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 223/2015 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. října 2015.
Popis prováděcí předpis
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.3.2016 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.10.2015 – 29.10.2015 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA6JEG3FB.doc 123 kB 26.1.2016
Předkládací zpráva zp_KORNA6JEG3FB.docx 29 kB 26.1.2016
Důvodová zpráva zd_KORNA6JEG3FB.docx 124 kB 26.1.2016
Materiál ma_KORNA6JEG3FB.docx 249 kB 26.1.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNA6JEG3FB.docx 216 kB 26.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6JEG3FB.docx 304 kB 26.1.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA6JEG3FB.zip 336 kB 26.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk