Identifikace materiálu
Čj. OVA 1395/15 PID KORNA2TFZCNN
Čj. předkladatele 55541/2015 Datum autorizace 30.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Cílem návrhu je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to v souladu s Programovým prohlášením vlády, v němž vláda deklarovala záměr zavést spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.2.2016 Číslo Sněmovního tisku 715 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 71 ze dne 3.2.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.9.2015 – 13.10.2015 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , MF , MO , MPSV , MSP , MV , UZSČR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA6XKJCR7.doc 22 kB 11.2.2016
Materiál ma_KORNA6XKJCR7.doc 2116 kB 11.2.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA6XKJCR7.doc 62 kB 11.2.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA6XKJCR7.doc 756 kB 11.2.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6XKJCR7.doc 292 kB 11.2.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk