Identifikace materiálu
Čj. OVA 1271/15 PID KORNA2PGHM4A
Čj. předkladatele 2015/57190-522 Datum autorizace 25.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací na rok 2015; na základě jednání zástupců vlády a odborů
Popis Zejména zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2015, resp. od 1. 1. 2016
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.10.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 831 ze dne 19.10.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.9.2015 – 5.10.2015 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA3JBE80N.docx 43 kB 22.10.2015
Průvodní dopis pd_RACKA3FGTPIC.docx 1426 kB 20.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk