Identifikace materiálu
Čj. OVA 1426/15 PID KORNA2LJE3Y9
Čj. předkladatele 51132/2015-MZE-12154 Datum autorizace 29.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova dotace; vinařství a vinohradnictví; zemědělství
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Životní prostředí a pozemkové právo/Vinohradnictví a vinařství
Důvod předložení Zapracování změn v nařízení EU.
Popis Návrh novely nařízení vlády je technickou úpravou navazující na změny nařízení EU. Zároveň reaguje na podněty odborné praxe v oblasti vinohradnictví s cílem rozšířit stávající dotační opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 2.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 976 ze dne 2.12.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.9.2015 – 20.10.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA4UD42E1.doc 99 kB 3.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA4UD42E1.doc 57 kB 3.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk