Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA2LD8XD2
Čj. předkladatele 08324-2/2015-ERÚ Datum autorizace 22.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Energetický regulační úřad
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Popis Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.9.2015 – 14.10.2015 Adresa připomínek eklep@eru.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA3ZHB4CK.docx 23 kB 6.11.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA3ZHB4CK.docx 26 kB 6.11.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA5BGQ3OW.docx 62 kB 18.12.2015
Materiál ma_KORNA3ZHB4CK.zip 980 kB 6.11.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA3ZHB4CK.docx 72 kB 6.11.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3ZHB4CK.pdf 82 kB 6.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk