Identifikace materiálu
Čj. OVA 1137/15 PID KORNA2EJB8P6
Čj. předkladatele MF-41655/2015/32-2 Datum autorizace 17.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení stanovisko Legislativní rady vlády
Popis Materiál obsahuje novelu zákona o daních z příjmů, vyčleněnou z návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. V souladu s Programovým prohlášením vlády se navrhuje další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti od roku 2015. Transpoziční úpravou je explicitní stanovení, že mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození přijatých podílů na zisku v případě, že u dceřiné společnosti mohou snížit tyto podíly její základ daně. Další úpravy představují zejména změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů a zdaňování podílů na zisku vyplácených osobám, které nejsou členy obchodní korporace.
Poznámky Výjimku z povinnosti konat meziresortní připomínkové řízení udělil předseda LRV dopisem ze dne 15. září 2015 č. j. 15160/2015-OVL. Problematika prošla připomínkovým řízením v rámci materiálu č. j. MF-11301/2015/32-55 (č. j. OVA 934/15; PID: KORN9X3HAM5F).
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 23.9.2015 Číslo Sněmovního tisku 612 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 755 ze dne 23.9.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA2MHMZM7.doc 26 kB 23.9.2015
Materiál ma_KORNA2MHMZM7.doc 204 kB 23.9.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA2MHMZM7.doc 250 kB 23.9.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA2MHMZM7.doc 69 kB 23.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA2MHMZM7.doc 34 kB 23.9.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA2MHMZM7.doc 174 kB 23.9.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk