Identifikace materiálu
Čj. OVA 1160/15 PID KORNA2792Z0L
Čj. předkladatele 58500/15 Datum autorizace 9.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 585)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova obnovitelné zdroje energie; zemědělská činnost
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit výjimky z omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro výrobce, jejíchž hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 585 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 779 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(118 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2015 – 18.9.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ERÚ , KOM , MF , MPO , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA2ZDAG2U.doc 22 kB 5.10.2015
Stanovisko st_KORNA2ZDAG2U.doc 56 kB 5.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk