Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA25K3Y7B
Čj. předkladatele MF-33807/2015/28-11 Datum autorizace 7.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s vládním návrhem zákona č. …/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 112), u kterého se předpokládá nabytí účinnosti 1. ledna 2016
Popis MF předkládá návrh novely vyhlášky č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2015 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.9.2015 – 29.9.2015 Adresa připomínek Jan.Bytel@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA3BKAZCC.doc 90 kB 16.10.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA3BKAZCC.doc 40 kB 16.10.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA3BKAZCC.doc 144 kB 16.10.2015
Materiál ma_KORNA3BKAZCC.docx 69 kB 16.10.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA3BKAZCC.docx 139 kB 16.10.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA3BKAZCC.docx 65 kB 16.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3BKAZCC.docx 43 kB 16.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk