Identifikace materiálu
Čj. OVA 1298/15 PID KORN9ZKM4X1O
Čj. předkladatele 13648/2015-OLP Datum autorizace 26.8.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a další související předpisy
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova volný pohyb
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.
Popis Návrh implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem do českého právního řádu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.11.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 688 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 991 ze dne 7.12.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.8.2015 – 9.9.2015 Adresa připomínek machacka.jakub@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA58LDL7Y.doc 26 kB 16.12.2015
Materiál ma_KORNA58LDL7Y.doc 237 kB 16.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA58LDL7Y.doc 79 kB 16.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA58LDL7Y.doc 94 kB 16.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA58LDL7Y.doc 130 kB 16.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk