Identifikace materiálu
Čj. OVA 1342/15 PID KORN9ZCB2NRZ
Čj. předkladatele MV-58288-7/LG-2015 Datum autorizace 13.8.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby; volební soustava
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení § 59 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.
Popis Cílem předkládaného návrhu je změna vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a novelizace ostatních volebních zákonů, která směřuje jednak k odstranění již obsoletních ustanovení, případně k odstranění některých nesprávností, jednak k zavedení některých nových postupů či institutů technického charakteru.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 682 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1055 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.8.2015 – 10.9.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5FAHSDV.doc 22 kB 22.12.2015
Materiál ma_KORNA5FAHSDV.doc 96 kB 22.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA5FAHSDV.doc 74 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FAHSDV.doc 47 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk