Identifikace materiálu
Čj. OVA 1227/15 PID KORN9YXAUNA6
Čj. předkladatele 16/2015-510-LD Datum autorizace 31.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní; dovoz a vývoz
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Úkol obsažený v Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Cílem návrhu zákona je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer v zákoně č. 56/2001 Sb. v návaznosti na jeho novelizaci zákonem č. 239/2013 Sb., uvolnění místní příslušnosti u provádění zápisů do registru silničních vozidel a u jednotlivého schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a jejich přestaveb a dílčí implementace práva EU [nařízení (EU) č. 167/2013 a č. 168/2013].
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 683 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 993 ze dne 7.12.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2015 – 28.8.2015 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA58J4TCQ.doc 23 kB 17.12.2015
Materiál ma_KORNA58J4TCQ.doc 272 kB 17.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA58J4TCQ_01.doc 1509 kB 17.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA58J4TCQ_02.doc 1554 kB 17.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA58J4TCQ.doc 522 kB 17.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA58J4TCQ.doc 52 kB 17.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA58J4TCQ.doc 50 kB 17.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk