Identifikace materiálu
Čj. OVA 1236/15 PID KORN9YWC3DN2
Čj. předkladatele 42215/2015-MZE-12152 Datum autorizace 3.8.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Na základě výsledků řízení EU Pilot č. 4553/13 SNCO bylo s Českou republikou v roce 2014 zahájeno řízení pro porušení čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, v jehož rámci se Česká republika zavázala změnit zákon o hnojivech tak, aby se kategorie pomocných látek nepřekrývala s definicí přípravků na ochranu rostlin podle nařízení ES č. 1107/2009.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 669 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 974 ze dne 2.12.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.8.2015 – 31.8.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA52CTFYS.doc 22 kB 10.12.2015
Materiál ma_KORNA52CTFYS.doc 184 kB 10.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA52CTFYS.doc 174 kB 10.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA52CTFYS.doc 84 kB 10.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA52CTFYS.doc 57 kB 10.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk