Identifikace materiálu
Čj. OVA 1004/15 PID KORN9YV9T3O3
Čj. předkladatele 55800/15 Datum autorizace 29.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 558)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z přidané hodnoty
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je podpora dalšího hospodářského růstu stimulací vyšších útrat domácností snížením daňového zatížení u daně z přidané hodnoty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2016 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 20.8.2015 Číslo Sněmovního tisku 558 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 651 ze dne 20.8.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.7.2015 – 6.8.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9ZKDAN73.doc 22 kB 20.8.2015
Stanovisko st_RACK9ZKDAN73.doc 34 kB 20.8.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk