Identifikace materiálu
Čj. OVA 1336/15 PID KORN9YUCPVY4
Čj. předkladatele 39881/2015-MZE-12152 Datum autorizace 28.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova potravinářství a potraviny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.
Popis Hlavním cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Nad rámec transpozice směrnice 2014/40/EU byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. Podněty na úpravu jednotlivých ustanovení vzešly od spotřebitelů, dozorových orgánů a provozovatelů potravinářských podniků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 687 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1057 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.7.2015 – 25.8.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5EGPDCJ.doc 22 kB 21.12.2015
Materiál ma_KORNA5EGPDCJ.doc 854 kB 21.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA5EGPDCJ.doc 238 kB 21.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA5EGPDCJ.doc 708 kB 21.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA5EGPDCJ.doc 526 kB 21.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5EGPDCJ.doc 48 kB 21.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk