Identifikace materiálu
Čj. OVA 1070/15 PID KORN9YDC8YGP
Čj. předkladatele MF-26622/2015/11-11 Datum autorizace 13.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení plán legislativních prací vlády
Popis Ministerstvo financí předkládá materiál Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.9.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.9.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 748 ze dne 23.9.2015
Znění PDF
DOC
(163 kB)
(206 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(203 kB)
(50 kB)
Příloha č. 2 PDF
(30 kB)

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 769 ze dne 22.9.2014
č. 117 ze dne 22.2.2012

bylo změněno následujícím usnesením

č. 831 ze dne 21.9.2016
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.7.2015 – 27.7.2015 Adresa připomínek eva.kovarovicova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9ZWGEFYM.doc 68 kB 31.8.2015
Návrh usnesení us_KORN9ZWGEFYM.doc 78 kB 31.8.2015
Příloha návrhu usnesení up_KORN9ZWGEFYM.zip 34 kB 31.8.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9ZWGEFYM.doc 66 kB 31.8.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9ZWGEFYM.doc 40 kB 31.8.2015
Materiál ma_KORN9ZWGEFYM.zip 117 kB 31.8.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9ZWGEFYM.doc 242 kB 31.8.2015
Průvodní dopis pd_KORN9ZWGEFYM.zip 28 kB 31.8.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9ZWGEFYM.zip 3829 kB 31.8.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk