Identifikace materiálu
Čj. OVA 1095/15 PID KORN9Y3G2MAF
Čj. předkladatele 23696/2015-31 Datum autorizace 3.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.11.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 853 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.7.2015 – 27.7.2015 Adresa připomínek darjos@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA44JVDG0.docx 29 kB 9.11.2015
Průvodní dopis pd_KORNA44JVDG0.pdf 183 kB 9.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk