Identifikace materiálu
Čj. OVA 1318/15 PID KORN9Y3CG6TP
Čj. předkladatele 42261/ENV/15 Datum autorizace 3.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území. Snížení administrativní zátěže osob oprávněných k uzavřenému nakládání s GMO.
Popis návrh zákona
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.11.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 686 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1058 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.7.2015 – 3.8.2015 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5FCA5UJ.doc 28 kB 22.12.2015
Materiál ma_KORNA5FCA5UJ.doc 886 kB 22.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA5FCA5UJ.doc 717 kB 22.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA5FCA5UJ.doc 556 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FCA5UJ.doc 320 kB 22.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA5FCA5UJ.doc 634 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk