Identifikace materiálu
Čj. OVA 1465/15 PID KORN9XUB9HP8
Čj. předkladatele 41106/ENV/15 Datum autorizace 8.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit
Popis návrh nařízení vlády - rozšíření EVL
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.2.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 73 ze dne 3.2.2016
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(179 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.7.2015 – 29.7.2015 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA7DCDR6V.docx 22 kB 22.2.2016
Průvodní dopis pd_KORNA7DCDR6V.doc 320 kB 22.2.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA7GJBEWF.zip 45153 kB 25.2.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk