Identifikace materiálu
Čj. OVA 1105/15 PID KORN9XSBWQ4Q
Čj. předkladatele MF-25413/2015/3501 Datum autorizace 25.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční trh; kapitálový trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Novela obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace směrnice MiFID II, nařízení MiFIR, nařízení MAR a směrnice CSMAD. Obecně má navrhovaný právní rámec přispět k vyšší efektivitě a transparentnosti podnikání na úseku finančního trhu. V reakci na technický pokrok v této oblasti se zavádí nová obchodní platforma v podobě organizovaného obchodního systému a reguluje se vysokofrekvenční obchodování. Úpravou informačních povinností uložených regulovaným subjektům a pravidel jednání se zákazníky se zvyšuje ochrana investorů. Nová opatření dále harmonizují a zpřísňují správní trestání. Implementace nových unijních předpisů prostřednictvím novelizace zejména zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a zákona o správních poplatcích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.6.2016 Číslo Sněmovního tisku 869 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 500 ze dne 8.6.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(185 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2015 – 24.7.2015 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNABM9ZWKR.docx 13 kB 13.7.2016
Materiál ma_KORNABTGJLVI.doc 1734 kB 13.7.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNABM9ZWKR.doc 1298 kB 13.7.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNABM9ZWKR.doc 310 kB 13.7.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNABM9ZWKR.doc 3778 kB 13.7.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNABM9ZWKR.doc 2738 kB 13.7.2016
Průvodní dopis pd_KORNABM9ZWKR.doc 34 kB 13.7.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk