Identifikace materiálu
Čj. OVA 102/16 PID KORN9XQHE72J
Čj. předkladatele 21637/2015-31 Datum autorizace 22.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova územní plánování
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.9.2016 Číslo Sněmovního tisku 927 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 828 ze dne 21.9.2016
Znění PDF
DOC
(137 kB)
(188 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.6.2015 – 21.7.2015 Adresa připomínek Zuzana.Hladikova@mmr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAE7HD3L0.doc 22 kB 27.9.2016
Materiál ma_KORNAE7HD3L0.doc 1316 kB 27.9.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAE7HD3L0.docx 4782 kB 27.9.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAE7HD3L0.doc 892 kB 27.9.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAE7HD3L0.doc 1810 kB 27.9.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAE7HD3L0.doc 366 kB 27.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNAEDEWBJE.doc 172 kB 3.10.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAE7HD3L0.doc 552 kB 27.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk