Identifikace materiálu
Čj. OVA 1115/15 PID KORN9XQCU5E1
Čj. předkladatele MSP-919/2014-LO Datum autorizace 23.6.2015
Popis
Název materiálu Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.6.2015 – 22.7.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA25GTJZC.doc 30 kB 10.9.2015
Návrh usnesení us_KORNA25GTJZC.doc 28 kB 10.9.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA25GTJZC.docx 28 kB 10.9.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA3YGM40K.doc 427 kB 5.11.2015
Materiál ma_KORNA25GTJZC.doc 111 kB 10.9.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA25GTJZC.doc 99 kB 10.9.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA25GTJZC.doc 272 kB 10.9.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA25GTJZC.docx 130 kB 10.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA25GTJZC.doc 60 kB 10.9.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA3YGM40K.docx 18 kB 5.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk