Identifikace materiálu
Čj. OVA 1120/15 PID KORN9XMAYSLG
Čj. předkladatele MF-23288/2015/3503-5 Datum autorizace 19.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; finanční trh; ochrana spotřebitele; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů. Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech. Cílem je posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu. Konkrétními základními řešenými problémy mj. jsou: vysoký počet poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a obtížnost na ně efektivně dohlížet; nízké profesní nároky (zejména na odbornost a důvěryhodnost) a nízká úroveň poskytovaných služeb v sektoru; roztříštění povolování a dohledu více institucí (ČNB, ČOI, živnostenské úřady); přetrvávající klamavé praktiky při sjednávání úvěrů a z nich plynoucí závažné následky pro spotřebitele a veřejné rozpočty. Návrh klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů, stanovuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů, stanovuje jasné postupy při následném nakládání s úvěrem, resp. se smlouvou o úvěru, ať již se strany spotřebitele, nebo věřitele, a zvyšuje ochranu spotřebitele při vymáhání případných nároků z poskytnutého úvěru. Celou koncepci pak zastřešuje jednotný dohled ČNB.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.12.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 2.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 984 ze dne 2.12.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2015 – 20.7.2015 Adresa připomínek uver@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA25GM706.doc 92 kB 11.9.2015
Návrh usnesení us_KORNA25GM706.doc 29 kB 11.9.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA25GM706.doc 34 kB 11.9.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA3YDH9WR.zip 2651 kB 5.11.2015
Materiál ma_KORNA2DFL82M.zip 201 kB 15.9.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA25GM706.doc 22 kB 11.9.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA25GM706.docx 55 kB 11.9.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA25GM706.doc 1444 kB 11.9.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA2DFL82M.zip 788 kB 15.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA25GM706.zip 36 kB 11.9.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk