Identifikace materiálu
Čj. OVA 1134/15 PID KORN9XKDLJ34
Čj. předkladatele MF-20174/2015/2401 Datum autorizace 17.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o Centrální evidenci účtů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; daňová správa; elektronizace; informace a zpracování informací; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení usnesení vlády č. 1099 ze dne 22. prosince 2014
Popis Materiál obsahuje dva návrhy zákonů (nový zákon + doprovodný zákon změnový), jejichž cílem je zřízení Centrální evidence účtů. Hlavním cílem je zvýšení efektivity výkonu veřejné moci tím, že bude vybraným institucím, které již v současnosti mají v definovaných případech oprávnění získávat informace podléhající bankovnímu tajemství a mlčenlivosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (finanční a celní správa, orgány činné v trestním řízení, FAÚ a zpravodajské služba), umožněno jediným dotazem během velmi krátké doby zjistit, ve které úvěrové instituci má či měl zájmový subjekt účet. Správcem informačního systému bude ČNB.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.2.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 3.2.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 72 ze dne 3.2.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.6.2015 – 16.7.2015 Adresa připomínek jiri.tvrdy@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA2DCAJ46.docx 74 kB 15.9.2015
Návrh usnesení us_KORNA2DCAJ46.docx 27 kB 15.9.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA2DCAJ46.doc 32 kB 15.9.2015
Důvodová zpráva zd_KORNA4TDV95M.zip 220 kB 2.12.2015
Materiál ma_KORNA4TDV95M.zip 64 kB 2.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA2DCAJ46.docx 28 kB 15.9.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA4TDV95M.doc 86 kB 2.12.2015
Vypořádání připomínek vp_KORNA2DCAJ46.doc 450 kB 15.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA2DCAJ46.zip 59 kB 15.9.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA4TDV95M.zip 287 kB 2.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk