Identifikace materiálu
Čj. OVA 1129/15 PID KORN9XBJQT6U
Čj. předkladatele 23582/2015 Datum autorizace 10.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova cizinci; kontrola; kvalifikace; lékařství; lékárnictví; pedagogická činnost; pracovně-právní vztahy; státní správa a samospráva; studium; veřejná správa; věda a výzkum; vysoké školství; vzdělávací program; zdravotnická zařízení; zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Cílem navrhované novely je nastavit právní rámec, který umožní stabilizovat a zkvalitnit systém vzdělávání v oborech specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
Popis Právní úprava specializačního vzdělávání a výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.2.2016 Číslo Sněmovního tisku 723 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 99 ze dne 8.2.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.6.2015 – 9.7.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , ČMKOS , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA72C27BV.doc 22 kB 11.2.2016
Materiál ma_KORNA72C27BV.doc 1778 kB 11.2.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA72C27BV.doc 898 kB 11.2.2016
Průvodní dopis pd_KORNA72C27BV.doc 296 kB 11.2.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA72C27BV.doc 68 kB 11.2.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk