Identifikace materiálu
Čj. OVA 966/15 PID KORN9XACFX4I
Čj. předkladatele 20629/2015-31 Datum autorizace 8.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek.
Popis Návrh zákona se předkládá v souvislosti se změnou některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 638 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 783 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.6.2015 – 22.6.2015 Adresa připomínek miluse.malenkova@mmr.cz
Připomínková místa AKČR , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA3KJND9K.doc 22 kB 23.10.2015
Materiál ma_KORNA3KJND9K.doc 108 kB 23.10.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA3KJND9K.doc 184 kB 23.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3KJND9K.doc 172 kB 23.10.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA3KJND9K.doc 196 kB 23.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk