Identifikace materiálu
Čj. OVA 1068/15 PID KORN9X6FE4GG
Čj. předkladatele MPO 54895/14/41400/01000 Datum autorizace 9.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova poplatky
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Hlavním záměrem navrhované právní úpravy je nově upravit výši a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů v rámci veřejných rádiových sítí pohyblivé služby v kmitočtových pásmech určených pro nové služby elektronických komunikací.
Popis Principem navrhované změny je zavedení postupné degrese výše poplatků pro vyšší kmitočtová pásma pozemní pohyblivé služby tak, aby vedle ostatních aspektů poplatků za využívání rádiových kmitočtů byl stejně jako v ostatních srovnatelných členských státech EU zohledněn i ekonomický potenciál dané části rádiového spektra pro jeho oprávněného uživatele, resp. držitele příslušného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.10.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 851 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.6.2015 – 30.6.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACKA3NJAJCL.doc 66 kB 26.10.2015
Průvodní dopis pd_RACKA3NJAJCL.pdf 224 kB 26.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk