Identifikace materiálu
Čj. OVA 750/15 PID KORN9X6AMGK2
Čj. předkladatele MV-84720/LG-2015 Datum autorizace 4.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2015 k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Popis Návrh nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek provádí zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 488 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.6.2015 – 11.6.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9XSGFNJV.doc 33 kB 24.6.2015
Průvodní dopis pd_RACK9XSGFNJV.pdf 71 kB 24.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk