Identifikace materiálu
Čj. OVA 774/15 PID KORN9X5H7QIB
Čj. předkladatele 49600/15 Datum autorizace 3.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jiřího Štětiny a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 496)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a další související zákony, který schválil v květnu t.r. Parlament, byla prostřednictvím pozměňovacích návrhů učiněna v části XIX - Účinnost chyba, v jejímž důsledku vzniká pochybnost o tom, zda předseda a místopředseda ERÚ jsou/nejsou stáními zaměstnanci. Výše uvedená chyba spočívá v tom, že § 17b energetického zákona, kterým se ruší funkce předsedy a místopředsedy a zřizuje Rada ERÚ, nabývá účinnosti až k 1. srpnu 2017, avšak v seznamu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se nahrazuje osoba předsedy a místopředsedy ERÚ osobou člena Rady ERÚ již k 1. lednu 2016. Navržená novela má tento nedostatek odstranit.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.7.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 1.7.2015 Číslo Sněmovního tisku 496 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 518 ze dne 1.7.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(169 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2015 – 12.6.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XZH6QVI.doc 22 kB 1.7.2015
Stanovisko st_KORN9XZH6QVI.doc 62 kB 1.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk