Identifikace materiálu
Čj. OVA 747/15 PID KORN9X5BTP5F
Čj. předkladatele MV- 62513/OBP-2015 Datum autorizace 3.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Mimo plán. K zajištění bezpečnosti muničního skladu a jeho okolí.
Popis Návrh nařízení vlády o povolání 300 vojáků k plnění úkolů Police České republiky v areálu skladu Vrbětice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 487 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2015 – 11.6.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9XSGNG0X.doc 28 kB 24.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9XSGNG0X.docx 36 kB 24.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk