Identifikace materiálu
Čj. OVA 798/15 PID KORN9X3FXU46
Čj. předkladatele MK-S 6856/2015 OLP Datum autorizace 1.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení mimo plán legislativních prací
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 1.7.2015 Číslo Sněmovního tisku 547 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 533 ze dne 1.7.2015
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.6.2015 – 15.6.2015 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MMR , MPO , MZV , ÚOHS
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9Y39W99R.doc 22 kB 3.7.2015
Materiál ma_RACK9Y7F7AFY.doc 3762 kB 7.7.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9Y7F7AFY.doc 384 kB 7.7.2015
Průvodní dopis pd_RACK9Y39W99R.doc 40 kB 3.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk