Identifikace materiálu
Čj. OVA 675/15 PID KORN9WYH9HD4
Čj. předkladatele MPO 25048/15/21100/01000 Datum autorizace 29.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Materiál se předkládá z důvodu zajištění jednoznačného výkladu o nabytí účinnosti některých částí energetického zákona, které se vztahují ke vzniku Rady ERÚ a upravují postavení předsedy a místopředsedů ERÚ do doby vzniku Rady.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.6.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 538 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 486 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(172 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XXJMZWI.doc 22 kB 1.7.2015
Materiál ma_KORN9XXJMZWI.doc 36 kB 1.7.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9XXJMZWI.doc 30 kB 1.7.2015
Průvodní dopis pd_KORN9XXJMZWI.doc 27 kB 1.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk