Identifikace materiálu
Čj. OVA 219/15-01 PID KORN9WPFRLU3
Čj. předkladatele MF-4709/2015/3504-2 Datum autorizace 4.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ukončení důchodového spoření
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova důchodové pojištění; penzijní pojištění/spoření
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení usnesení vlády ze dne 12.listopadu 2014 č. 917
Popis Materiál obsahuje návrh zákona, kterým se ukončí fungování tzv. II. důchodového pilíře, v návaznosti na koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády.
Poznámky Zkrácení a zúžení meziresortního připomínkového řízení povolil předseda LRV dopisem ze dne 15. prosince 2015 č. j. 18146/2014-OVL.
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku 493 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.2.2015 – 11.2.2015 Adresa připomínek jana.herboczkova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9WPFTWEH.doc 26 kB 22.5.2015
Materiál ma_KORN9WPFTWEH.doc 236 kB 22.5.2015
Průvodní dopis pd_KORN9WPFTWEH.doc 32 kB 22.5.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk