Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9WJAZQBA
Čj. předkladatele 17/2015-160-LEG Datum autorizace 20.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh nové vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Prioritním důvodem k předložení navrhovaného materiálu je novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která nově upravuje začleňování provozu cyklistů a dalších zvláštních účastníků silničního provozu do provozu ostatních vozidel na pozemních komunikacích. Dosavadní vyhláška č. 30/2001 Sb. bude touto novou vyhláškou zrušena
Popis Návrh nové vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.10.2015 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.5.2015 – 10.6.2015 Adresa připomínek sekretariat.150@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA3KJ2EK6.doc 2532 kB 27.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3KJ2EK6.doc 50 kB 27.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk