Identifikace materiálu
Čj. OVA 612/15 PID KORN9W2DJ9WH
Čj. předkladatele MPO 18974/15/61400/01000 Datum autorizace 30.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova fondy Evropské unie; malé a střední podniky; organizační složka státu; podnikání; služební poměr; strukturální fondy
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Vnější připomínkové řízení
Popis V rámci vnějšího připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámky souhlas ke zkrácenému MPŘ předseda vlády dal
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 545 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 508 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2015 – 11.5.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XZFM3TN.doc 22 kB 8.7.2015
Materiál ma_KORN9XZFM3TN.doc 84 kB 8.7.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9XZFM3TN.doc 38 kB 8.7.2015
Průvodní dopis pd_KORN9XZFM3TN.doc 322 kB 8.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk