Identifikace materiálu
Čj. OVA 806/15 PID KORN9W28KMD3
Čj. předkladatele MV- 66660-1/OBP-2015 Datum autorizace 30.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; požární ochrana; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 33 k Analýze právní úpravy a působností orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty.
Popis V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje komplexní změna zákona o zbraních a úprava dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.7.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 677 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 992 ze dne 7.12.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2015 – 1.6.2015 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA58AEGUC.doc 22 kB 15.12.2015
Materiál ma_KORNA58AEGUC.doc 970 kB 15.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA58AEGUC.doc 60 kB 15.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA58AEGUC.doc 1036 kB 15.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA58AEGUC.doc 50 kB 15.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA58AEGUC.doc 192 kB 15.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk