Identifikace materiálu
Čj. OVA 861/15 PID KORN9VZD6Q4O
Čj. předkladatele MK- S 4371/2015 Datum autorizace 29.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona koncepčně nově upravuje oblast památkové péče a nahrazuje dosavadní právní úpravu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.7.2017 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 20.11.2015 Číslo Sněmovního tisku 666 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 929 ze dne 20.11.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2015 – 29.5.2015 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA4NGZLQ2.doc 22 kB 30.11.2015
Materiál ma_RACKA4NGZLQ2.doc 4910 kB 30.11.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACKA4NGZLQ2.doc 562 kB 30.11.2015
Průvodní dopis pd_RACKA4NGZLQ2.doc 41 kB 30.11.2015
Další příloha materiálu mp_RACKA4NGZLQ2.doc 60 kB 30.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk