Identifikace materiálu
Čj. OVA 965/15 PID KORN9VSEKKTK
Čj. předkladatele 18342/2015 Datum autorizace 24.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova informační systémy; statistické informace; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Navrhované změny zákona o zdravotních službách reagují na poznatky vyplývající z aplikace tohoto zákona v praxi. Současnou právní úpravou není zabezpečena jednotná správa, která by měla jednoznačné pozitivní dopady stran výtěžnosti dat, metodického přístupu i účelnosti a hospodárnosti vynakládaných veřejných zdrojů. Cílem je tedy jednoznačné definování působnosti ÚZIS ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Dále např. upřesnění, resp. částečně nové vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS ČR. .
Popis Předkládaný návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, definuje působnost Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky jako správce Národního zdravotnického informačního systému s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 23.9.2015 Číslo Sněmovního tisku 614 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 754 ze dne 23.9.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.4.2015 – 6.5.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČMKOS , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA2MF83EL.doc 22 kB 23.9.2015
Materiál ma_KORNA2MF83EL.doc 348 kB 23.9.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA2MF83EL.doc 218 kB 23.9.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA2MF83EL.doc 159 kB 23.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA2MF83EL.doc 156 kB 23.9.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk