Identifikace materiálu
Čj. OVA 898/15 PID KORN9VSC8K3C
Čj. předkladatele 14841/2015-31 Datum autorizace 22.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů. Návrhem jsou tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 637 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 782 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.4.2015 – 22.5.2015 Adresa připomínek miluse.malenkova@mmr.cz
Připomínková místa AKČR , AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA3KJJATQ.doc 22 kB 23.10.2015
Materiál ma_KORNA3KJJATQ.doc 5645 kB 23.10.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA3KJJATQ.doc 3343 kB 23.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3KJJATQ.doc 173 kB 23.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk