Identifikace materiálu
Čj. OVA 1277/15 PID KORN9V5BV7RC
Čj. předkladatele 110/2014-II-LO Datum autorizace 1.4.2015
Popis
Název materiálu Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení souvisí se splněním úkolu z Plánu legislativních prací vlády na rok 2015, z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 a z Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
Popis doprovodný zákon k zákonu o státním zastupitelství
Poznámky souvisí se zákonem o státním zastupitelství - č.j. 110/2014-LO
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.4.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 790 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 294 ze dne 7.4.2016
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.4.2015 – 30.4.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , RVV , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8WAPQK4.doc 22 kB 13.4.2016
Materiál ma_KORNA8WAPQK4.doc 198 kB 13.4.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA8WAPQK4.doc 334 kB 13.4.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8WAPQK4.doc 40 kB 13.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk