Identifikace materiálu
Čj. OVA 1276/15 PID KORN9V5BF717
Čj. předkladatele 110/2014-LO Datum autorizace 1.4.2015
Popis
Název materiálu Zákon o státním zastupitelství
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015, Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
Popis nová právní úprava státního zastupitelství
Poznámky souvisí s doprovodným zákonem k zákonu o státním zastupitelství - č.j. 110/2014-II-LO
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.4.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 789 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 293 ze dne 7.4.2016
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.4.2015 – 30.4.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , RVV , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8WAJFVA.doc 22 kB 13.4.2016
Materiál ma_KORNA8WAJFVA.doc 989 kB 13.4.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA8WAJFVA.doc 38 kB 13.4.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNA8WAJFVA.doc 38 kB 13.4.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8WAJFVA.doc 40 kB 13.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk