Identifikace materiálu
Čj. OVA 590/15 PID KORN9UPHS5UX
Čj. předkladatele 12776/2015 Datum autorizace 18.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova chemické látky
Oblast práva Správní právo/Ochrana před návykovými látkami
Důvod předložení Důvodem je: - doporučení pracovní skupiny Systému včasného varování před novými syntetickými drogami doplnit stávajících seznam o 12 nových návykových látek - podrobení 4 nových psychoaktivních látek kontrolním opatřením v souladu s evropskou legislativou - doporučení generální ředitelky Světové zdravotnické organizace na doplnění seznamů omamných látek o výše uvedené návykové látky
Popis Rozšíření seznamu návykových látek uvedených v novelizovaném nařízení vlády o 16 nových návykových látek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.9.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.9.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 740 ze dne 14.9.2015
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2015 – 9.4.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA2CJU5BW.docx 32 kB 23.9.2015
Průvodní dopis pd_KORNA2CJU5BW.rtf 574 kB 23.9.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk