Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9UJMLCOS
Čj. předkladatele MSP-185/2015-LO Datum autorizace 12.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova služby; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán k provedení § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Popis V návaznosti na úkol svěřený Ministerstvu spravedlnosti Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na zbývající část roku 2014 a v souladu se zmocňovacím ustanovením § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Ministerstvo spravedlnosti návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2015 Stav materiálu 6PK - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2015 – 19.3.2015 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLBL3WE.doc 35 kB 16.4.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9VLBL3WE.doc 28 kB 16.4.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9VLBL3WE.doc 57 kB 16.4.2015
Materiál ma_KORN9VLBL3WE.doc 182 kB 16.4.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9VLBL3WE.doc 90 kB 16.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLBL3WE.doc 43 kB 16.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk