Identifikace materiálu
Čj. OVA 991/15 PID KORN9UBHM3PM
Čj. předkladatele MF-4625/2015/32 Datum autorizace 6.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; nemovitosti; pozemky a stavby
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Hlavní navržená změna spočívá ve sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele, a tím i odstranění možnosti volby poplatníka, stejně jako institutu ručení. Dále se navrhuje zjednodušení určení základu daně v případě směny; rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení práva stavby; vyjasnění úpravy týkající se inženýrských sítí; osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se nově bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na stavby a jednotky rozestavěné; a další dílčí změny (např. rozšíření použití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.8.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 639 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 784 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.3.2015 – 3.4.2015 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKAIT , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA3HFP9WM.doc 26 kB 22.10.2015
Materiál ma_KORNA3NG4Z6S.doc 477 kB 26.10.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA3HFP9WM.doc 146 kB 22.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3HFP9WM.doc 36 kB 22.10.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA3HFP9WM.doc 467 kB 22.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk