Identifikace materiálu
Čj. OVA 600/15 PID KORN9U8AJZMN
Čj. předkladatele MF-853/2015/3202-10 Datum autorizace 2.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova spotřební daně; tabákové výrobky
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011
Popis Materiál obsahuje návrh novely zákona o spotřebních daních, jehož cílem je postupné zvyšování sazeb daně z tabákových výrobků v průběhu tří let. Důvodem je vývoj kurzu eura a splnění minimálních požadavků zdanění cigaret stanovených evropskou směrnicí. Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 512 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 416 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.3.2015 – 30.3.2015 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9X5JJCH8.doc 26 kB 3.6.2015
Materiál ma_KORN9X5JJCH8.doc 266 kB 3.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9X5JJCH8.doc 100 kB 3.6.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9X5JJCH8.doc 62 kB 3.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9X5JJCH8.doc 32 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk