Identifikace materiálu
Čj. OVA 408/15 PID KORN9U3LFM2Y
Čj. předkladatele MF-4414/2015/2901-7 Datum autorizace 25.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova privatizace; státní rozpočet; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje novelu zákona, jejímž cílem je umožnit zapojení prostředků tzv. malé privatizace do státního rozpočtu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 15.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 461 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 280 ze dne 15.4.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.2.2015 – 25.3.2015 Adresa připomínek stanislava.voskova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLFW76R.doc 27 kB 15.4.2015
Materiál ma_KORN9VLFW76R.doc 90 kB 15.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VLFW76R.doc 68 kB 15.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLFW76R.doc 32 kB 15.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk