Identifikace materiálu
Čj. OVA 354/15 PID KORN9TLJMFA1
Čj. předkladatele MF-4847/2015/1104 Datum autorizace 10.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova rozpočtová politika; státní rozpočet; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení rozšíření subjektů Státní pokladny; Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely rozpočtových pravidel, jejímž hlavním cílem je rozšířit výčet subjektů státní pokladny. Současně je navržena úprava přijímání úvěru Ministerstvem financí za Českou republiku od mezinárodních finančních institucí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 546 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 485 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2015 – 10.3.2015 Adresa připomínek zdenek.lankas@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XZBPUEI.doc 26 kB 9.7.2015
Materiál ma_KORN9XZBPUEI.doc 5572 kB 9.7.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9XZBPUEI.doc 156 kB 9.7.2015
Průvodní dopis pd_KORN9XZBPUEI.doc 32 kB 9.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk