Identifikace materiálu
Čj. OVA 378/15 PID KORN9TKCG68P
Čj. předkladatele 2015/4299-51 Datum autorizace 10.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální politika
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení § 101a odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Popis Nařízení vlády stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.4.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.4.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 285 ze dne 22.4.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(167 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2015 – 3.3.2015 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9VTHQ9VQ.docx 32 kB 22.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VTHQ9VQ.docx 191 kB 22.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk